Խաղադարան

Ուսումնական նյութը կարդալու համար, խնդրում եմ անցնել հղումով:

Աղբյուրը՝ Քայլ առ քայլ» ԲՀ, ՅՈՒՆԻՍԵՖ«Այնքան ծանոթ եւ անծանոթ մեր երեխան» գրքից , Երեւան, 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: